Điện thoại hỗ trợ:
01692266928

Tài liệu học toefl itp full - Nguyễn Đức Mùi

Ngày đăng: 30-10-2018 19:08:21

Chào các học viên!

Rất nhiều học viên viết hỏi tôi tài liệu học toefl itp. Tôi viết bài này để gửi học viên các tài liệu toefl itp. 

Phần ngữ pháp:

Link tải: http://www.mediafire.com/file/iqqqobqc3fta35r/TOEFL_STRUCTURE_Bank.doc
Video hướng dẫn sử dụng tài liệu: https://www.youtube.com/watch?v=eQzVJ6F8LT8

Phần đọc:

Link tải:  http://www.mediafire.com/file/75l3l71w6yr1w7f/full_%C4%91%E1%BB%8Dc.rar
Link học từ vựng trên memrise.com: http://www.memrise.com/course/724843/phan-doc-nguyen-duc-mui-dvt/
Từ đồng nghĩa: http://www.memrise.com/course/720405/tu-ong-nghia-toefl-nguyen-uc-mui-dvt/

Phần nghe:
Link tải: http://www.mediafire.com/file/7949k3t1uhax9ts/TOEFL.rar
              http://www.mediafire.com/file/g744moc114qrx88/Listening_Comprehension.rar
              http://www.mediafire.com/file/m4exuvcm5kgh7m2/B_thi_TOEFL_h%C3%A0ng_n_m.rar
Link học thông qua video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmO7M6_Js_u7dpQkQZ59Vr2fq_bb_XfvU


Đáp án các đề:
http://www.mediafire.com/file/ygy64md9c2kvh94/dap_an_toan_bo_cac_de.rar

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

01692266928