Điện thoại hỗ trợ:
01692266928

Chuyên mục: Phần nghe toefl itp

Đáp án TOEFL ITP- Từ năm 1995-2015
Đáp án TOEFL ITP- Từ năm 1995-2015

Đáp án mang tính chất tham khảo. Anh chị thắc mắc câu nào thì hãy liên lạc đến một trong các địa chỉ ghi bên dưới. Tôi sẽ trả lời cho các bạn mail:

Level 1 - Listening Pratice - Taking the bus
Level 1 - Listening Pratice - Taking the bus

Đối với level này thì các bạn sẽ có các cuộc hội thoại liên quan đến xe bus. Các cách ứng xử và các bạn sẽ tự tin khi học hết các cuộc hội thoại này


Level 1 - Listening Pratice - Housing
Level 1 - Listening Pratice - Housing

Các hội thoại này sẽ là các cuộc nói chuyện về ăn ở - housing. Gồm tất cả các từ vựng cũng như câu thoại hàng ngày liên quan đến nhà ở


Level 1 - Listening Pratice - Jobs
Level 1 - Listening Pratice - Jobs

bài học này gồm có các cuộc hội thoại về công việc - jobs . Các bài tập này sẽ gồm những câu hội thoại hàng ngày trong công việc


Level 1 - Listening Pratice - School Life
Level 1 - Listening Pratice - School Life

Luyện nghe Tiếng anh-School Life này là các cuộc hội thoại xoay xung quanh trong trường học và cách ứng sử giữa thầy trò, người khác khóa và bạn bè.


Tất cả có 8 kết quả.

01692266928