Điện thoại hỗ trợ:
01692266928

Chuyên mục: Lý thuyết ngữ pháp toefl itp


Đáp án TOEFL ITP- Từ năm 1995-2015
Đáp án TOEFL ITP- Từ năm 1995-2015

Đáp án mang tính chất tham khảo. Anh chị thắc mắc câu nào thì hãy liên lạc đến một trong các địa chỉ ghi bên dưới. Tôi sẽ trả lời cho các bạn mail:CẤU TRÚC  NGỮ PHÁP CHO TOEFL ITP
CẤU TRÚC  NGỮ PHÁP CHO TOEFL ITP

  Để các bạn có cái tổng quan về phần ngữ pháp, Các bạn hãy nhìn sơ đồ bên dưới. Có bốn mảng chính là câu đơn, câu ghép, câu


Tất cả có 8 kết quả.

01692266928