Điện thoại hỗ trợ:
01692266928

Các link học memrise cần thiết cho toefl itp - Nguyễn Đức Mùi

Ngày đăng: 14-11-2018 18:56:45

Chào học viên. Việc học từ vựng là một trong những khó khăn rất lớn đối với học viên. Khó thuộc và nhanh quên. Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị một công cụ hỗ trợ học thuộc nhanh đến mức chóng mặt. Đó là memrise. Một nền tảng hỗ trợ trên nền web cũng như apps thuận tiện cho người học với cơ chế nhớ của bộ não.

Tôi liệt kê cho anh chị các khóa học đáng học trên memrise do chính tôi biên soạn:

Khóa học xác định danh từ: http://bit.ly/2PW0jxH

Khóa học xác định tính từ: http://bit.ly/2QI4sTk

Khóa học từ vựng toefl itp: http://bit.ly/2QOhv5q

Từ đồng Nghĩa: http://bit.ly/2DluJTq

Cụm động từ: http://bit.ly/2z6HNJy

Adj+noun: http://bit.ly/2K4lTLh

Động từ bất quy tắc trong toefl: http://bit.ly/2qNe3wM

Khóa học giới từ: http://bit.ly/2DkHEoF

Khóa học 1000 động từ hay gặp: http://bit.ly/2qNUrsp

Khóa học trạng từ: http://bit.ly/2RV1efw

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

01692266928